راهکار سازمان های دفاعی و نظامی

راهکارهای نرم افزار حضور و غیاب و نرم افزار تغذیه کسرا برای سازمان های دفاعی و نظامی

توضیحات

قطعا هر سازمان و هر مجموعه‌ی بزرگی به نرم افزاری برای محاسبه‌ی تردد نیاز دارد. سازمان‌های دفاعی و نظامی نیز از این امر مستثنا نیستند. این سازمان‌ها دارای فرآیندهایی خاص و اطلاعاتی امنیتی هستند به همین دلیل نیاز به راهکاری جامع مانند نرم افزار حضور و غیاب، متناسب با شرایط امنیتی خود دارند. در این راستا تیم ما راهکاری را ارایه کرده است که تمام نیازها و خواسته‌های این سازمان‌ها را پوشش می‌دهد.

مهم‌ترین راهکار برای این نوع سازمان‌ها که امنیت برایشان  اهمیت دو چندانی دارد؛ اتوماسیون حراست است. نرم‌افزار امنیتی جامعی که با قابلیت‌های مختلفش می‌تواند مهم‌ترین دغدغه‌ی سازمان‌های نظامی و دفاعی را برطرف کند.

 نرم افزار حراست این سازمان‌ها را قادر می‌سازد که بر همه‌ی ترددها اعم از ورود و خروج کالا، خودرو و تردد مراجعین و مهمانان نظارت کامل داشته باشند. هم‌چنین با در اختیار داشتن نرم‌افزار پلاک خوان، پلاک‌های خودروهای ورودی و خروجی به سازمان را کنترل کنند.

در زمینه‌ی تردد، کسرا، نرم افزار حضور و غیاب را در اختیار سازمان‌های دفاعی و نظامی قرار می‌دهد که به‌وسیله‌ی آن می‌توانند علاوه بر امکانات عمومی، سهمیه‌ی مرخصی متناسب با پرسنل رسمی و شرکتی تعریف کنند و مبلغ هزینه‌ی سرویس‌های استیجاری را بر اساس درخواست ماموریت افراد مورد محاسبه قرار دهند.

10_0

راهکار نرم افزار حضور و غیاب

 • نسخه آفلاین برای دفاتر زیرمجموعه فاقد ارتباط
 • اعطای سهمیه مرخصی بر اساس کارکنان رسمی، شرکتی و وظیفه
 • مدیریت کاردکس مانده مرخصی بر اساس مرخصی قابل پرداخت و غیر قابل پرداخت
 • محاسبه مبلغ هزینه‌ی سرویس‌های استیجاری بر اساس درخواست ماموریت افراد
 • تخصیص مبلغ آکورد به واحد به صورت ماهیانه

راهکار اتوماسیون حراست

 •  کنترل تردد مراجعین و مهمانان مجموعه
 • کنترل ورود و خروج کالاهای سازمان
 • مدیریت ورود و خروج خودروهای شخصی و سازمانی
 • نرم افزار پلاک خوان جهت کنترل پلاک خودروهای ورودی به سازمان
 • امکان ارتباط با انواع دستگاه‌های سخت افزاری (RFIF و...)
 • تعریف کالاهای مصرفی و عودتی
 • تعریف موعد بازگشت به سازمان برای کالاهای عودتی
13

همواره می توانید روی ما حساب کنید