راهکار سازمان های غیر متمرکز

راهکارهای نرم افزار حضور و غیاب کسرا برای سازمان ها و شرکت های غیر متمرکز

توضیحات

تعدادی از سازمان‌ها که در یک مکان مستقر نشده‌اند و اصطلاحا به عنوان سازمان‌های غیر متمرکز شناخته می‌شوند؛ جهت ثبت حضور و غیاب کارکنان خود و نیز ثبت مجوزها، مرخصی‌ها و ترددها توسط پرسنل نیاز به سیستمی دارند تا امکان دسترسی به مکان‌های مختلف تحت شبکه‌ی اینترنت و یا شبکه‌ی داخلی سازمان را فراهم کند. راهکاری که علاوه بر این بتواند دسترسی‌های متفاوتی را به افراد مختلف بدهد. چنین راهکاری باید یک سیستم تحت وب باشد که مشکلات و دغدغه‌های سازمان‌ها را در این زمینه برطرف کند.

راهکار نرم افزار حضور و غیاب کسرا دقیقا همان راهکاری است که این نوع سازمان‌ها به آن نیاز دارند. نرم‌افزاری که با هماهنگی کامل بین بخش‌ها و مکان‌های مختلف و غیر متمرکز دسترسی کارکنان را به کارتابل خود و نیز امکان نظارت آسان بر ترددها را برای مدیران فراهم کرده است.

building-icons12

راهکار نرم افزار حضور و غیاب

  • دسترسی به نرم افزار حضور و غیاب از مکان‌های مختلف تحت شبکه اینترنت و یا شبکه داخلی سازمان
  • امکان اعطا دسترسی‌های متفاوت به افراد مختلف
  • دسترسی کارکنان به کارتابل خود در مکان های پراکنده سازمان

همواره می توانید روی ما حساب کنید