راهکار شرکت های پیمانکاری و عمرانی

راهکار نرم افزار حضور و غیاب کسرا برای شرکت های پیمانکاری و عمرانی

توضیحات

با توجه به پیچیدگی‌های صنعت پیمانکاری در کشور و با شناخت ویژگی‌های آن، شرکت مهندسی کسرا راهکار نرم‌ افزاری خاصی در غالب نرم افزار حضور و غیاب را برای شرکت‌های پیمانکاری تولید کرده است. راهکاری که قابلیت‌های مختلفی را در اختیار این نوع سازمان‌ها قرار می‌دهد.

نرم افزار حضور و غیاب کسرا به شرکت‌های پیمانی و عمرانی این امکان را می‌دهد که پروژه‌های مختلفی را تعریف کنند و هم‌چنین برای هر کدام از آن‌ها مدیری را منسوب کرده و تسک هایی را برای پروژه‌ها مشخص نمایند. این شرکت‌ها با نرم افزار حضور و غیاب کسرا می‌توانند تسک های ثبت شده را مورد بررسی قرار دهند و محدودیت‌هایی را برای پروژه‌ها ایجاد کنند.

19

راهکار نرم افزار حضور و غیاب

  • امکان ثبت کارکرد برای پروژه‌های مختلف
  • امکان تعریف پروژه و تسک و انتساب تسک به پروژه
  • ارتباط به حضور و غیاب برای چک کردن تسک های ثبت شده
  • امکان وضع محدودیت‌های مختلف برای پروژه‌ها
  • امکان انتساب مدیران به پروژه‌های مختلف

همواره می توانید روی ما حساب کنید