نرم افزار

نرم افزارها و اپلیکیشن های مدیریت منابع انسانی

pastille_software

پاستیل (نرم افزار تردد مکانی)

امکان حضور و غیاب بر اساس موقعیت مکانی مشخصات اپلیکیشن پاستیل همه‌ی کسب و کارها با افزایش تعداد پرسنلشان، برای مدیریت و کنترل ترددها، هم...
restaurant_software

نرم افزار تغذیه و رستوران

مدیریت رستوران‌های سازمانی با نرم افزار تغذیه و رستوران مشخصات نرم افزار تغذیه اکثر سازمان‌ها و شرکت‌های خصوصی و دولتی که در بین ساعات کاری...
customer-control-software

نرم افزار کنترل مراجعین و مهمان

نظارت بر تردد مراجعین و مهمانان مشخصات نرم افزار کنترل مراجعین و مهمان سیستم کنترل تردد مراجعین و مهمان و ورود و خروج کالای کسرا...
transportation

اتوماسیون ایاب و ذهاب

راهکاری برای مدیریت تردد و ایاب و ذهاب خودروها مشخصات اتوماسیون ایاب و ذهاب کسرا برای مدیریت تردد و ایاب و ذهاب انواع خودروهای سبک...
mobile-attendance-application

نسخه موبایل اتوماسیون حضور و غیاب

دسترسی آسان در هر زمان و هر مکان مشخصات اپلیکیشن نرم افزار حضور و غیاب کسرا در سازمان‌ها و صنایع کوچک و بزرگی که افراد...
kasra_time_attendance

نرم افزار حضور و غیاب (تردد)

کنترل و مدیریت آسان ترددها و دسترسی آسان پرسنل به کارتابل مشخصات نرم افزار حضور و غیاب کسرا کنترل دقیق ترددها و مدیریت منابع انسانی...
software_security_automation1

اتوماسیون حراست

کنترل همه‌ی ترددها با اتوماسیون حراست مشخصات اتوماسیون حراست کسرا امنیت در سازمان‌های امروزی اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد؛ به ‌اندازه‌ای که بسیاری از ادارات و سازمان‌های...
Servers

اتوماسیون تایم شیت

نرم افزاری برای مدیریت ترددهای پرسنل در پروژه‌های مختلف مشخصات نرم افزار تایم شیت با نرم افزار تایم شیت آنلاین، زمان حضور کارکنان سازمان و...
V-Station-Banner

نرم افزار حضور و غیاب آفلاین

راهکاری برای نظارت بر ترددها به صورت مستقل مشخصات نرم افزار حضور و غیاب آفلاین حتما با شرکت‌های بزرگی که دارای دفاتر متعددی هستند؛ مواجه...
student-attendance-software

نرم افزار حضور و غیاب دانشجویی

اجرای صحیح قواعد خوابگاهی و نظارت بر ترددها با نرم افزار حضور و غیاب دانشجویی مشخصات نرم افزار حضور و غیاب دانشجویی نرم افزار حضور...