نرم افزارها

Home » نرم افزارها
Servers

اتوماسیون تایم شیت

نرم افزاری برای مدیریت ترددهای پرسنل در پروژه‌های مختلف مشخصات با نرم افزار تایم شیت آنلاین، زمان حضور کارکنان سازمان و ثبت فعالیت‌های هر شخص...
V-Station-Banner

نرم افزار حضور و غیاب آفلاین

راهکاری برای نظارت بر ترددها به صورت مستقل مشخصات حتماً با شرکت‌های بزرگی که دارای دفاتر متعددی هستند؛ مواجه شده‌اید. شرکت‌هایی که شبکه‌ی ارتباطی بین...
Banner2-bg

نرم افزار حضور و غیاب دانشجویی

اجرای صحیح قواعد خوابگاهی و نظارت بر ترددها با نرم افزار حضور و غیاب دانشجویی مشخصات نرم افزار حضور و غیاب خوابگاه دانشجویی برای مدیران...