راهکار سازمانهای دفاعی و نظامی

راهکارهای کسری برای صنایع مختلف

قطعاً هر سازمان و هر مجموعه‌ی بزرگی به نرم افزاری برای محاسبه‌ی تردد نیاز دارد. سازمان‌های دفاعی و نظامی نیز از این امر مستثنا نیستند. این سازمان‌ها دارای فرآیندهایی خاص و اطلاعاتی امنیتی هستند به همین دلیل نیاز به راهکاری جامع، متناسب با شرایط امنیتی خود دارند. در این راستا تیم ما راهکاری را ارایه کرده است که تمام نیازها و خواسته‌های این سازمان‌ها را پوشش می‌دهد. در ادامه به مهم‌ترین امکاناتی که در این راهکار ارایه شده است اشاره می‌شود.

10_0

راهکار حوزه تردد :

 • نسخه آفلاین برای دفاتر زیرمجموعه فاقد ارتباط
 • اعطای سهمیه مرخصی بر اساس پرسنل رسمی، شرکتی و وظیفه
 • مدیریت کاردکس مانده مرخصی بر اساس مرخصی قابل پرداخت و غیر قابل پرداخت
 • محاسبه مبلغ هزینه سرویس های استیجاری بر اساس درخواست مأموریت افراد
 • تخصیص مبلغ آکورد به واحد به صورت ماهیانه

در حوزه حراست :

 • کنترل ورود و خروج ارباب رجوع و مهمانان مجموعه
 • کنترل ورود و خروج کالاهای سازمان
 • مدیریت ورود و خروج خودرو های شخصی و سازمانی
 • نرم افزار پلاک خوان جهت کنترل پلاک خودرو های ورودی به سازمان
 • امکان ارتباط با انواع دستگاه های سخت افزاری(RFIF و...)
 • تعریف کالاهای مصرفی و عودتی
 • تعریف موعد بازگشت به سازمان برای کالاهای عودتی
13

همواره می توانید روی ما حساب کنید