نصب و استقرار

تا استقرار کامل همراه شما هستیم

نصب و استقرار

از مهم‌ترین خدمات کسرا نصب و راه‌اندازی سیستم‌های نرم افزاری است که تیم استقرار بر عهده دارد. تحلیل نیازهای نرم افزاری و نیز نصب و آموزش آن در حیطه‌های مختلف نرم افزار حضور و غیاب، نرم افزار تغذیه و اتوماسیون حراست از خدماتی است که این تیم به شما ارایه می‌کند. می‌توان در حالت کلی سرویس و خدمات تیم استقرار را به 5 مرحله‌ی زیر تقسیم بندی کرد که در ادامه به شرح مختصری از هر کدام پرداخته شده است.

شناخت وضعیت موجود

بعد از اینکه تصمیم به خرید و داشتن نرم افزار مانند نرم افزار حضور و غیاب، نرم افزار تغذیه یا اتوماسیون حراست گرفتید؛ درخواست شما وارد فاز جدیدی می‌شود. اینکه دقیقا چه نرم افزاری با کدام خصوصیات مناسب کسب و کار شماست موضوعی است که با کمک مشاوره و استقرار انجام می‌شود. این تیم شکل گرفته تا به شناخت وضعیت موجود شما بپردازد. نیازهای سازمان شما را تحلیل کند تا همان نرم افزاری برای شما طراحی شود که به آن نیاز دارید. در این مرحله برای اینکه نرم افزار اختصاصی شما تدوین شود؛ سوالاتی در مورد قوانین اضافه کاری، حقوقی و اطلاعات پرسنلی و غیره پرسیده می‌شود.

ارایه‌ی وضعیت مطلوب

پاسخ‌های شما به سوالات پرسیده شده در جلسه‌ای توسط مدیران آنالیز می‌شود. این آنالیز مشخص می‌کند کدام راهکار با چه خصوصیاتی متناسب با نیاز سازمان شماست.

نصب و راه‌اندازی

در این مرحله نوبت آن است تا نرم افزار شما راه‌اندازی و نصب شود. متناسب با نوع نرم افزار نصب با یکی از روش‌های زیر انجام می‌شود:

- حضور در محل و سازمان

- دریافت پیکربندی سرور و یا دسترسی از راه دور بر روی سرور

آموزش و بومی سازی نرم افزار

برای آنکه تولید نرم افزار متناسب با نیازهای شما صورت گیرد؛ اطلاعات جمع آوری شده و آنالیز شده برای بومی سازی وارد سیستم می‌شود. بعد از این مرحله زمان آموزش است که توسط کارشناسان استقرار انجام می‌گیرد.

رهگیری

کار تیم استقرار بعد نصب و آموزش نرم افزار های مختلف مانند نرم افزار حضور و غیاب، نرم افزار تغذیه و اتوماسیون حراست تمام نمی‌شود. کارشناسان این تیم از پیشرفت و روند اجرای آن گزارش‌هایی می‌گیرند؛ تا در صورت بروز مشکل آن را شناسایی و رفع کنند.