ساختار تولید

تنها با عشق کار می کنیم

دپارتمان توسعه

واحد تولید شرکت مهندسی کسرا شامل تیم های تحلیل و طراحی، R&D، کنترل کیفیت، توسعه نرم افزارهای اتوماسیون تردد، نرم افزار تغذیه، حراست و توسعه موبایل می باشد. ما با افتخار اعلام می نماییم که می توانیم در حو.زه هایی که به مسائل مربوط به نرم افزارهای حضور و غیاب، تغذیه و رستوران، حراست، حمل و نقل، تایم شیت و حوزه موبایل و مدیریت دانش می باشد، وارد شده و هر آنچه شما بخواهید تولید و توسعه دهیم. در ادامه توضیحات کاملی در این خصوص ارائه می شود.

تیم توسعه نرم افزار

تیم توسعه نرم افزار

این تیم با تسلط کامل بر مفاهیم حوزه منابع انسانی، نگهداشت و به روز رسانی نرم افزارهای موجود و توسعه نرم افزارها یا ماژول های مرتبط و سایر ساختارهای مرتبط را عهده دار است.

تیم موبایل

توسعه نرم افزارهای اختصاصی موبایل، این تیم توسعه نرم افزارهای مختلف در حوزه منابع انسانی را برای تلفن های همراه بر عهده دارد.

تیم موبایل
3_8

تیم R&D

تیم R&Dپاسخگوی پرسش های مطرح شده در بخش IT است و تکنولوژی های جدیدی که در حوزه های مختلف شکل می گیرد را رصد کرده و روی آن ها کار می کند. بسیاری از محصولات فعلی کسرا نتیجه تیم R&D این شرکت است.

تیم تحلیل و طراحی

این تیم متشکل از متخصصانی با سابقه ای چندین ساله در توسعه نرم افزار، در حوزه های مرتبط با کسرا است و  راهکارهایی را ارائه می کند که مشتریان با آن روبرو هستند.

6_0
7

تیم کنترل کیفیت

تیم کنترل کیفیت همیشه نرم افزارهای توسعه داده شده را کنترل و رصد می کند.