ارتباط با ما

 

پست الکترونیکی مسئول دفتر مدیرعامل: Ceo.office@kasraco.ir

پست الکترونیکی اطلاعات: Info@kasraco.ir

پست الکترونیکی مدیر عامل: CEO@kasraco.ir

پست الکترونیکی پشتیبانی: Support@kasraco.ir

پست الکترونیکی معاونت بازرگانی: Sale@kasraco.ir

پست الکترونیکی واحد ارتباطات: ertebatat@kasraco.ir

پست الکترونیکی واحد صدای مشتری: voc@kasraco.ir

درباره کسرا

کسرا بر این باور است که مشتری تعیین کننده خط و مشی آینده شرکت است بدین منظور تلاش می کنیم تا با شناسایی و درک نیازهای مشتریان، بکارگیری فناوری‌های روز و ارائه راهکارهای نوین بتوانیم در کمترین زمان و به بهترین شکل پاسخگوی خواست مشتریان و بازار باشیم.